Kazachstan

Certyfikacja w Rosji

Ukraina

Certyfikacja w Rosji GOST-R
GOST-R  
certyfikacja w Rosji
certyfikacja w Rosji
certyfikacja-FAQ
kontakt
Telefon o certyfikacja w Rosji
kazachstan rosja ukraina
certyfikat gost

GOST R

Czym jest certyfikat GOST-R ?

Kto odpowiada za wystawienie certyfikatu ?

Jakie kroki musimy podjąć żeby otrzymać certyfikat GOST-R ?

Co oznacza certyfikat UkrSepro

Prośba o podanie cen i terminu wykonania certyfikacji dla bielizny damskiej.

Co oznacza certyfikat dla produkcji seryjnej na 3 lata?

Jak otrzymać certyfikat ?

Co to jest Sanitarno-Higieniczny certyfikat ?
 

certyfikat gost-r  

Certyfikaty zgodności bywają dwóch typów: dobrowolne i obowiązkowe. Produkcja, nie podlegająca obowiązkowej certyfikacji, dopuszczana jest do wwozu na terytorium celne Rosji w przypadku posiadania pism odmownych.

Obowiązkowa certyfikacja w Rosji potwierdza że produktspełnia określone wymagania wkryteriach bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi, zdrowotności i ochrony środowiska. Głównym celem tego certyfikatu jest ochrona konsumenta przed eksportowanym towarem o złej jakości. Prawie 70% wszystkich wyrobów eksportowanych do FR podlegają obowiązkowej certyfikacji zgodności.

Certyfikacja produkcji seryjnej na 1 rok , 2 lata lub 3 lata - zezwolenie skierowane dla producentów wyrobów eksportowanych. Ilość eksportowanych towarów nie jest ograniczona. Wystawia się na zakład produkcyjny i jest ważny w ciągu 1, 2 albo 3 lat. Jest on ważny na terytorium całej Rosji.

Dobrowolny certyfikat GOST-R - dokument ten nie jest wymagany przy odprawie celnej ale jego posiadanie znacznie ułatwia wprowadzenie produktów do obrotu. Wprowadzony dla powiększenia podaży na produkt i uzyskany dzięki obszerną informacji na temat danego wyrobu, potwierdza jego jakość i bezpieczeństwo dla konzumentów.

W związku z czym ten certyfikat zapewnia większe zaufanie pomiędzy sprzedawcą a odbiorcą, ogranicza eksport wyrobów o niskiej jakości. Wyrób posiadający dany certyfikat posiada większą konkurencyjność na rynku natomiast dla konsumenta zmniejsza ryzyko nabywania towaru o niskiej jakości.

Certyfikat zgodności dla produkcji przeznaczony jest dla certyfikowania partii towaru, dostarczanego do Rosji przez firmę-importera, albo dla certyfikowania importowanej produkcji wytwarzanej seryjnie.

Certyfikacja w Rosji dla partii towarowej : Istnie możliwość uzyskania certyfikatów na określoną partiją towarową. Przy tym certyfikat jest wystawiany tylko na tą iłość wyrobów, która jest określona w umowie zawartej pomiędzy ekosporterem i importerom z Rosji. Taki certyfikat jest wystawiany na podstawie umowy, dokumentacji technicznej, certyfikatów które już posiada producent, deklaracji CE.

Świadectwo sanitarno higieniczne - dokument potwierdzający zgodność produkcji i wyrobów z wymaganiami Ministrstwa Zdrowia w Rosji i przestrzegania ustanowionych przepisów przy produkcji, przechowywaniu, transporcie i realizacji produkcji i towarów .

Istnieją 3 rodzaje świadectw sanitarno higienicznych:
 • Na produkcję
 • Na rodzaj działalności
 • Na warunki techniczne
 • Okres ważności niniejszego certyfikatu wynosi 5 lat. Może być skrócony w określonych przypadkach (np. przy wytwarzaniu doświadczalnych partii innowacyjnej produkcji, wprowadzaniu zasadniczo nowych technologii wykorzystaniu nietradycyjnego surowca lub komponentów).

  Świadectwo przeciwpożarowe w Rosji- certyfikacja produkcji i usług w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przeprowadzana jest w celu potwierdzenia zgodności produkcji i usług z wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego.

  Ten rodzaj certyfikacji jest przeprowadzony zgodnie z ustawodawstwem Rosyjskiej Federacji. Jest ono obowiązkową częścią składową certyfikatu zgodności produkcji GOST R. Przeprowadzanie certyfikacji określane jest przez Państwową Służbę Przeciwpożarową po uzgodnieniu    z Komitetem Rosyjskiej Federacji do spraw Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji. Ten certyfikat jest obowiązkowy naprzykład dla meble tapicerowane, wykładziny podłogowe.


  Certyfikacja w Rosji    |   Rosja    |    Ukraina    |   Kazachstan    |    Kontakt

  Copyright © 2019 by GOST-R