GOST-R

Kazachstan

Certyfikacja w Rosji

Ukraina

Certyfikacja w Rosji GOST-R
GOST-R  
certyfikacja w Rosji
certyfikacja w Rosji
certyfikacja-FAQ
kontakt
Telefon o certyfikacja w Rosji
kazachstan rosja ukraina
certyfikat gost

Certyfikacja w Rosji.

Certyfikacja na Ukrainie.

W warunkach rynkowej ekonomiki w Rosji certyfikat GOST-R, potwierdzając określone charakterystyki, pozwala eksportować wyroby do FR i daje wyrobowi przewagi przed analogami. Dla firm posiadających certyfikat GOST-R, otwiera się szerokie widmo marketingowych przewag:
 • Możliwość wwozu i sprzedaży towaru na terenie Rosji;
 • Potwierdzenie jakości produkcji;
 • Gwarancja dojrzałości firmy i ją powagi względem rynku
 • Podniesienie ceny na wyroby i usługi w porównaniu z analogiczną produkcją innych firm,
 • kontrola jakości pracy dealerów, dystrybutorów, pośredników, transportowych organizacji
 • [czytaj więcej
  Mając 48 milionów mieszkańców, Ukraina jest bardzo pociągającym rynkiem dla producentów całego świata. Wiele firm, których zaczęło pracować z Rosją, starają się sprzedawać swoją produkcji i na Ukrainie, ponieważ nabywcy w obu krajach mają podobne potrzeby.

  Ukraina ma własny standard jakości, a dla ukraińskiego urzędu celnego UkrSePRO certyfikat ma ogromne znaczenie.

  Na Ukrainie dobrowolny certyfikat UkrSePRO jest bardziej ważny w sprawach zaufania i prestiżu, niż, na przykład, międzynarodowy certyfikat ISO 9000. Wszyscy hurtownicy - zagraniczni i ukraińskie - powinni mieć UkrSePRO dla sprzedaży towarów na Ukrainie. [Zapytaj o cenę]  

  Certyfikacja na Białorusi.

  Certyfikacja w Kazachstanie.

  flaga białoruśi
  Komitet standaryzacji, metrologii i certyfikacji w Republiki Białoruś powstał 17 kwietnia 1992 roku. Przed tym pracy związane ze certyfikacją na Białorusi były skoordynowane Gosstandartem ZSRR, gdzie początek jego działania przepada na 20-te lata zeszłego stulecia.

  Obecnie Gostandart Republiki Białoruś jest republikańskim organem państwowego zarządzania w sprawach norm technicznych, certyfikacji, metrologii, oceny zgodności realizuje swoje działanie bezpośrednio i przez podwładne mu urzędy, pełniące jedyny system.

  Zakon Republiki Białoruś "O wymaganiach technicznych i normatywnych aktów w dziedzinie certyfikacji", przyjęty w 2004 roku, jest skierowany do udoskonalenia mechanizmu oceny jakości produktów, które podlegają obowiązkowej certyfikacji. [Zapytaj o cenę]  
  Prawne podstawy standaryzacji oraz stosunki rganów zarządzania państwowego, gospodarczych subiektów w tej dziedzinie, definiuje ustawa Republiki Kazachstan "O technicznym regulowaniu" od 09.11.04.


  Państwowy system certyfikacji zbudowany według podstawowych standardach, włącza nie tylko tradycyjne obiekty, ale również sferę usług socjalnych, wykształcenie i zarządzanie środowiskiem.

  Obecnie przepisy standaryzacji w Kazachstanie są regulowane: 44368 normatywnymi dokumentami, 1034 narodowymi normatywnymi dokumentamy, 13 państwowymi klasyfikatorami techniczno-ekonomicznej informacji, 3800 - technicznymi warunkami, 20663 państwowy system certyfikacji, 3338 standardamy Rosji GOST-R, 6638 standardamy ISO. [czytaj więcej]  


  Certyfikacja w Rosji    |   Rosja    |    Ukraina    |   Kazachstan    |    Kontakt

  Copyright © 2019 by GOST-R