GOST-R

Kazachstan

Certyfikacja w Rosji

Ukraina

Certyfikacja w Rosji GOST-R
GOST-R  
certyfikacja w Rosji
certyfikacja w Rosji
certyfikacja-FAQ
kontakt
Telefon o certyfikacja w Rosji
kazachstan rosja ukraina
certyfikat gost

Certyfikacja na Wschodzie.

  Zadaj własne pytanie
 

Gostr  Zadaj własne pytanie.

W przypadku pytań o lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami albo o kierowaniu zapytania na adres e-mail: Certyfikacja GOST-R


Jakie są rodzaje procesów uzyskania certyfikacji w Rosji. Czy istnieją różne schematy certyfikacji GOST-R dla tej lub innej produkcji.

Zgodnie z przepisami ustalono parę schematów certyfikacji, z których najczęściej używa się:

Schemat 3, 3a: certyfikaty, wydawane w tym wypadku, często nazywają się "na seryjną produkcje" lub "na producenta" (wystawiane są od 1 roku do 3 lat w zależności od produkcji, wyników badań, stanu produkcji i innych czynników)

Schemat 2, 7: "na kontrakt" - przeznaczony dla produkcji, którą wywozi się partiami w czasie określonym, zawsze na 1-2 lata lub dla uwzględnionej umową (kontraktem) ilości wyrobów.

Schemat 9 - uproszczony schemat dla pojedynczych próbek produkcji lub niedużych partii. W tym przypadku Certyfikat wystawiany jest na podstawie deklaracji o zgodności z orzekającymi do niej dokumentami, potwierdzającymi zgodność produkcji do wymagań. To mogą być protokoły badań, certyfikat systemu jakości ISO 9001. Badania w tym przypadku nie są wymagane.

Czy Certyfikat jest ważny, jeśli znajduje się na nim pieczątka dostawcy? Na przykład , kopia certyfikatu na aparat do zdjęć: pieczątka GOST-R jest z kserowana, a pieczątka dostawcy niebieska? Czy Certyfikat jest ważny z pieczątką producenta ale bez (niebieskiej) pieczątki GOST?

Kopia Certyfikatu może być zatwierdzona:
  • notarialnie,
  • przez organ, wydający certyfikat,
  • przez Rosyjski Konsulat
Notariusz zatwierdza certyfikat podpisem.

Organ który wydaje certyfikat zatwierdza go autentycznym podpisem przez kierownika tego organu (lub przez osobę reprezentującą) autentyczną pieczątką. Pismo Goststandartu od 4 grudnia 2000 r n ??-110-19/3864 W związku z dużą ilością zapytań o ochronie kopii certyfikatów zgodności. Goststandart Rosji informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Minekonomrozwoju Rosji i Goststandartu Rosji od 2 października 2000 r. (rejestracyjny 2423) i wchodzącego w życie po oficjalnym opublikowaniu w "Rosyjskiej gazecie" 31 października 2000 r., ochrona zatwierdzonych w kolejności kopii certyfikatów zgodności specjalnymi graficznymi znakami nie jest obowiązkowa.

Również informujemy, że zgodnie z Przepisami sprzedaży odrębnych rodzajów towarów, zatwierdzone uchwałą przez urząd RF od 19.01.1998 r. ? 55 (w redakcji od 2.10.1999 r. ?1104), informacje o obowiązkowym potwierdzeniu zgodności towarów. Sprzedawca ma prawo przedstawić w dokumentach, sporządzone przez producenta lub przez sprzedawcę, utrzymanych po każdej nazwie towaru o potwierdzeniu jego zgodności postanowionych wymogów ( numer certyfikatu zgodności, data ważności, organ który wystawił certyfikat) oraz zatwierdzonym podpisem i pieczątką producenta ( dostawcy, sprzedawcy) z ukazaniem jego adresu i telefonu. Pieczątka - niebieska.

Czy jest potrzebny Certyfikat higieniczny dla wanny do hydromasażu i kabiny prysznicowej?

Dla wanny z hydromasażem i kabiny prysznicowe trzeba otrzymać Certyfikat zgodności i świadectwo sanitarno-epidemiologiczne, .

Nasza firma chce sprzedawać w Rosji dźwigi. Jak długo będzie trwało wystawienie pozwolenia i certyfikatu. Planujemy sprzedać pięć takich samych dźwigów

Potrzebujecie certyfikat zgodności i pozwolenie na zastosowanie Rostechnadzor. Aby konkretnie określić cenę jest potrzebny opis dźwigu (model, producent, techniczna charakterystyka, wygląd itd.) Od producenta potrzebne są następujące dokumenty: Paszport dźwigu, instrukcja, rysunki i inna dokumentacja, protokoły badań, wcześniej wydane certyfikaty, certyfikat ISO (jeżeli jest), deklaracja producenta

Czy możemy używać urządzenia, którym skończyła się ważność Certyfikatu, pod warunkiem że urządzenia zostały zakupione w czasie kiedy Certyfikat był jeszcze ważny ?

Tak mogą Państwo.


strona [1] [2] [3]

Certyfikacja w Rosji    |    Eksporterzy    |    Zaufali nam    |   FAQ    |    Kontakt

Copyright © 2010 by GOST-R